Avís legal i política de privacitat

Protecció de Dades Personals

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de dades de caràcter personal, l ‘informem que les seves dades, reflectides a aquesta web, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat d’Església Evangèlica de Poble Nou, CIF:,. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació i informar. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel · lació o oposició, pot dirigir-se a: C / Llull 161, 08005 Barcelona, ​​o bé, enviar un correu electrònic a: info@iepoble9.org

L’església Evangèlica de Poblenou no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il · lícit de la informació apareguda en les seves pàgines.

Amb els límits establerts a la llei, església Evangèlica de Poblenou no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de església Evangèlica de Poblenou estan elaborades per professionals degudament qualificats. No obstant això, els continguts i informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet d’església Evangèlica de Poblenou poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva deiglesia Evangèlica de Poblenou. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de tenir el consentiment exprés de l’església Evangèlica de Poblenou.

Tanmateix, per accedir a alguns dels serveis que l’Església Evangèlica de Poblenou ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l’informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de l’església Evangèlica de Poblenou, per tal de prestar-li i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc Web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en info@iepoble9.org oa C / Llull 161, 08005 (Barcelona).

Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats per l’Església Evangèlica de Poblenou estan subjectes als drets de propietat intel · lectual i industrial i són titularitat exclusiva de l’Església Evangèlica de Poblenou o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel · lectual s’estén, a més del contingut inclòs en església Evangèlica del Poblenou, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.

L’església Evangèlica de Poblenou ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, l’església Evangèlica de Poblenou no pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. L’Església Evangèlica de Poblenou declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

L’Església Evangèlica de Poblenou es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l’USUARI, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas l’església Evangèlica de Poblenou, les seves sucursals i / o centres adscrits, els seus directors i / o empleats i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeix directa o indirecta de l’ús i / o difusió de la web com si no, de la Informació adquirida o accedida per oa través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol USUARI que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

L’església Evangèlica de Poblenou no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat ia risc i ventura exclusiva de L’USUARI, i l’Església Evangèlica de Poblenou no recomana ni garanteix cap de la Informació obtinguda per oa través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de l’Església Evangèlica de Poblenou com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de L’USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web ; 2) Disseny i continguts que L’USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’USUARI té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, la mercantil no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat de l’església Evangèlica de Poblenou. Els drets de Propietat Intel · lectual id ‘explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o organisme de l’església Evangèlica de Poblenou, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per l’església Evangèlica de Poblenou. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel · lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de l’església Evangèlica de Poblenou l’ús que L’USUARI pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de l’església Evangèlica de Poblenou.

Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre.